Dzīvokļa vienkāršotā pārbūve ar apliecinājuma karti

Atjaunošana – Renovācija – Rekonstrukcija – Pārplānošana