Pārplānošanas legalizācija

Dzīvokļa pārbūves legalizācija • Nelikumīga dzīvokļa pārbūve • Patvaļīga pārbūve dzīvoklī

Sniedzam arhitekta un būvinženiera konsultācijas, lai konstatētu, vai pārplānošanas legalizāciju varēs veikt ar paziņojuma iesniegšanu vai būvprojektu.

Palīdzam legalizēt pārlānošanu šādos gadījumos:


Apvienota virtuve ar istabu


Apvienota tualete ar vannas istabu


Pievienota lodžija dzīvoklim


Izbūvētas vai pārbūvētas durvju ailas


Nojauktas vai uzbūvētas starpsienas


Citi inividuāli gadījumi pēc situācijas


Darbu secība pārplānošanas legalizēšanai

(Dokumentus iesūtīt e-pastā vai WhatsApp)


 
  • Esošās telpu dokumentācijas un fotofiksācijas izvērtēšana

  • Tehniskās apsekošanas veikšana un atzinuma sagatavošana

  • Būvniecības dokumentācijas izstrāde un saskaņošana būvvaldē

  • Telpu pārbūve, ja plānojums neatbilst normatīvo aktu prasībām

  • Konstrukciju pārbūve, ja tās neatbilst drošības prasībām

  • Kadastrālās uzmērīšanas veikšana un nodošana ekspluatācijā


• Nelikumīgas būvniecības legalizācija būvvaldē tiek skaņota, kā jauna būvniecība

• Ja pārbūve skar kopīpašuma daļu, būs jāsaņem pārējo ēkas īpašnieku piekrišana

• Sods par patvaļīgu būvniecību fiziskai personai līdz EUR 2000 un kadastra nodoklis līdz 3%