Lodžiju iestiklošana

Visai ēkai • Demontējot durvis un logu • Pievienojot dzīvoklim

Lodžiju iestiklošanas skice

Jāparedz vienots fasādes vizuālais risinājums

Sertificēta speciālista izstrādata ēkas vizuālā izskata un attiecīgās fasādes lodžiju aizstiklojuma skice ar skaidrojošu aprakstu.

no 600 EUR


 • Saņemiet 51% parakstu no VISAS ēkas dzīvokļu īpašniekiem – sagatavosim veidlapu (25 EUR)!

 • Vienas nedēļas laikā izstrādājam vienkāršoto projektu – skici
  lodžijas iestiklošanai

 • Viena mēneša laikā saskaņojam projektu un saņemam akceptu būvvaldē

Lodžijas iestiklošanas projekts

Nav paredzēta ārsienas demontāža zem loga

Projekts, kurš sastāv no skaidrojoša apraksta, grafiskiem dokumentiem, kuros parādītas izmaiņas ēkas fasādē un dzīvokļa plānojumā, raksturīgiem griezumiem.

no 600 EUR


 • Saņemiet 51% parakstu no VISAS ēkas dzīvokļu īpašniekiem – sagatavosim veidlapu (25 EUR)!

 • Noslēdziet līgumu ar sertificētu būvfirmu – ieteiksim labus būvniekus!

 • Divu nedēļu laikā izstrādājam projektu un divu mēnešu laikā saņemam akceptu būvvaldē

Lodžijas apvienošana ar istabu

Ir paredzēta ārsienas demontāža zem loga

Projekts, kurš sastāv no skaidrojoša apraksta, grafiskiem dokumentiem, kuros parādītas izmaiņas ēkas fasādē un dzīvokļa plānojumā, raksturīgiem griezumiem.

no 600 EUR


 • Saņemiet 51% parakstu no VISAS ēkas dzīvokļu īpašniekiem – sagatavosim veidlapu (25 EUR)!

 • Noslēdziet līgumu ar sertificētu būvfirmu – ieteiksim labus būvniekus!

 • Divu nedēļu laikā izstrādājam projektu un divu mēnešu laikā saņemam akceptu būvvaldē

Iesniedziet mums


Eksperta konsultācijas saņemšanai

 • Zemesgrāmata un inventarizācijas lieta (kadastrālās uzmērīšanas lieta

 • Veicamās pārbūves apraksts vai skice, iestiklojamās lodžijas un fasādes foto

 • Iesniedziet epastā, whatsapp vai birojā, saņemiet bezmaksas konsultāciju

Papildus pakalpojumi:


Pēc nepieciešamības

Lodžijas pievienošana ēkās virs 5 stāviem:
(trešās grupas ēkas)

 • Inženiertīklu pārbūves shēma – no 150 EUR
  (
  radiatoru pārvietošanas gadijumā) 
 • Tehniskās apsekošanas atzinums – 400 EUR
  (
  lodžijas pievienošanas gadījumā)
 • Ēkas būvprojekta ekspertīze – 1450 EUR
  (
  lodžijas pievienošanas gadījumā)
 • Būvkonstrukciju aprēķinu pārskats – 300 EUR
  (
  lodžijas pievienošanas gadījumā)
 • Autoruzraudzības līguma sagatavošana – 350 EUR
  (
  lodžijas pievienošanas gadījumā)