Dzīvokļa nesošo sienu pārbūve ar būvprojektu

Jaunas ailas un durvis nesošās sienās

Izstrādājam tehnisko projektu nesošo sienu un starpsienu pārplānošanai - jaunu ailu un durvju izveidei, kā arī saskaņot projektu būvvaldē. Būvprojektu, atbilstoši Latvijas būvnormatīviem, izstrādās sertificēts arhitekts un būvinženieris.

Iesniedziet mums

Eksperta konsultācijas saņemšanai


 • Zemesgrāmata un inventarizācijas lieta (kadastrālās uzmērīšanas lieta)

 • Veicamās pārbūves apraksts vai skice, telpu foto sienu un griestu kontekstā

 • Iesniedziet epastā, whatsapp vai birojā, saņemiet bezmaksas konsultāciju

Projekta izstrāde

Trīs vienkārši soļi


 • BEZ MAKSAS sagatavojam juridiski pareizi noformētu aptaujas anketu

 • Sagatavojam projektēšanas līgumu un tehniskās apsekošanas atzinumu

 • Izstrādājam projektu un saskaņojam būvvaldē ar 100% garantiju

Jums jāsagatavo

Būvvaldes prasības


 • 51% visas ēkas dzīvokļu īpašnieku saskaņojumi – sniegsim ieteikumus veiksmīgam rezultātam

 • Elektronisku pilnvaru projektēšanas darbiem – sagatavosim vienkāršu 5 soļu instrukciju

 • Sertificēta būvnieka līgums un dokumenti – ieteiksim pieredzējušus un atbildīgus būvniekus

Projekta izmaksas:


Ēkās līdz 5 stāviem
(otrās grupas ēkas)

 • Projekta izstrāde un saskaņošana – no 800 EUR
 • Tehniskās apsekošanas atzinums – 400 EUR

Ēkās virs 5 stāviem
(trešās grupas ēkas)

 • Projekta izstrāde un saskaņošana – no 800 EUR
 • Tehniskās apsekošanas atzinums – 400 EUR
 • Ēkas būvprojekta ekspertīze – 1450 EUR
 • Būvkonstrukciju aprēķinu pārskats – 300 EUR
 • Autoruzraudzības līguma sagatavošana – 350 EUR

Papildus pakalpojumi:


Pēc nepieciešamības


 • Inženiertīklu pārbūves shēma – no 150 EUR
 • Kultūrvēsturiskās inventarizācijas akts – no 150 EUR
 • Projekta saskaņošana ar NKMP – no 150 EUR