Durvju ailu izveide ar paskaidrojuma rakstu

Vienkāršotā rekonstrukcija ēkas nesošās konstrukcijās

Izstrādājam paskaidrojuma rakstu jaunu durvju ailu izveidei nesošā sienā ar projekta saskaņošanu būvvaldē. Projektu izstrādā sertificēts arhitekts un būvinženieris atbilstoši Latvijas būvnormatīviem.

Iesniedziet mums

Eksperta konsultācijas saņemšanai


 • Zemesgrāmata un inventarizācijas lieta (kadastrālās uzmērīšanas lieta)

 • Veicamās pārbūves apraksts vai skice, telpu foto sienu un griestu kontekstā

 • Iesniedziet epastā, whatsapp vai birojā, saņemiet bezmaksas konsultāciju

Projekta izstrāde

Trīs vienkārši soļi


 • Sagatavojam juridiski pareizi noformētu aptaujas anketu (25 EUR)

 • Sagatavojam projektēšanas līgumu un tehniskās apsekošanas atzinumu

 • Izstrādājam projektu un saskaņojam būvvaldē ar 100% garantiju

Jums jāsagatavo

Būvvaldes prasības


 • 51% visas ēkas dzīvokļu īpašnieku saskaņojumi – sniegsim ieteikumus veiksmīgam rezultātam

 • Elektronisku pilnvaru projektēšanas darbiem – sagatavosim vienkāršu 5 soļu instrukciju

 • Sertificēta būvnieka līgums un dokumenti – ieteiksim pieredzējušus un atbildīgus būvniekus

Projekta izmaksas:


Ēkās līdz 5 stāviem
(otrās grupas ēkas)

 • Projekta izstrāde un saskaņošana – no 800 EUR
 • Tehniskās apsekošanas atzinums – 400 EUR

Ēkās virs 5 stāviem
(trešās grupas ēkas)

 • Projekta izstrāde un saskaņošana – no 800 EUR
 • Tehniskās apsekošanas atzinums – 400 EUR
 • Ēkas būvprojekta ekspertīze – 1450 EUR
 • Būvkonstrukciju aprēķinu pārskats – 300 EUR
 • Autoruzraudzības līguma sagatavošana – 350 EUR

Papildus pakalpojumi:


Pēc nepieciešamības


 • Inženiertīklu pārbūves shēma – no 150 EUR
 • Kultūrvēsturiskās inventarizācijas akts – no 150 EUR
 • Projekta saskaņošana ar NKMP – no 150 EUR